Video Clip

Ls Trần Minh Hùng - Trưởng VPLS GIA ĐÌNH tư vấn luật hình sự mùa covid

Thiếu đồng thuận trong đền bù giải tỏa, một hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất