Dân Sự

Xác định thế nào là “dân sự” trong vụ án hình sự?
 
Thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự cho thấy trong nhiều vụ án hình sự có vấn đề dân sự cần được giải quyết. Điều này xuất phát từ lý do hành vi phạm tội không chỉ xâm hại đến những quan hệ do pháp luật hình sự bảo vệ mà còn có thể xâm hại đến các quan hệ pháp luật dân sự, nê khi giải quyết vụ án hình sự mà có tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản,… của các cá nhân, tổ chức phát sinh vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà đủ điều kiện chứng minh và việc giải quyết ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự.

Thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Thủ tục tuyên bố một người là đã chết được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề nhân thân và tài sản của người bị yêu cầu tuyên là đã chết.

1. Thời điểm yêu cầu

Thời điểm có thể yêu cầu Toà án tuyên bố một người là đã chết được quy định tại khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015.

  • Kể từ ngày có quyết định tuyên bố một người mất tích của Toá án sau 03 năm có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
  • Biệt tích sau chiến tranh sau 05 năm, từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức còn sống.