Hành vi vứt xác 20 con heo xuống sông Ngàn Trươi sẽ bị xử lý ra sao?

 Hành vi vứt xác 20 con heo xuống sông Ngàn Trươi sẽ bị xử lý ra sao?

Cụ thể, theo điểm a khoản 6 và điểm a Khoản 10 Điều 5 Nghị định 90/2017 thì hành vi vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường sẽ bị phạt tiền 5-6 triệu đồng. Đây là mức phạt đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật và sản phẩm của chúng.

 

Ngoài ra, hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan các mầm bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

Do đó, nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về môi trường được quy định tại Chương XIX BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Đơn cử như tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật theo quy định tại Điều 241.

 

Nguồn:https://plo.vn/hanh-vi-vut-xac-20-con-heo-xuong-song-ngan-truoi-se-bi-xu-ly-ra-sao-post796420.html


Hình ảnh văn phòng bào chữa