Luật Sư Giải Quyết Tranh Chấp Đầu Tư/Nước Ngoài

Tranh chấp trong hoạt động đầu tư được hiểu là những xung đột, bất đồng, mâu thuẫn giữa các bên trong quan hệ đầu tư và ngoài sự mong muốn của các bên để lại những hậu quả, thiệt hại không nhỏ cho nhà đầu tư. Chúng ta có thể thấy tranh chấp trong hoạt động đầu tư không chỉ xảy ra tại thị trường VN, mà còn là vấn đề chung của thị trường thế giới và ngày càng phổ biến trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển cả về quy mô, phạm vi và tính chất. Hiện tượng nói trên cũng đang đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề về hoàn thiện cơ chế để giải quyết hiệu quả loại hình tranh chấp này.

Hình ảnh văn phòng bào chữa